Het sunrise team


Wij schijnen licht op het leven en halen het onderste uit de kan. Wat kán jij?


Sunrise is een kleinschalig familiebedrijf.  Sunrise is opgericht in 2003 bestaande uit Ad, Tonny en Romy Bastiaansen. We zijn gediplomeerde hulpverleners.

Voor 2003...

Ad en Tonny zijn begonnen als hulpverlener bij het kinderhuis der hervormde gemeente in Rotterdam. Zij hebben daar gewerkt op een crisisopvang en een behandelgroep. Na een aantal jaren heeft Ad de overstap gemaakt naar een trainingshuis voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en ernstige gedragsproblemen.   Daarnaast traint en coacht Ad professionals, (leerkrachten, hulpverleners en politie) in het hanteren van agressie en moeilijk verstaanbaar gedrag. Tonny heeft de overstap gemaakt naar naschoolse dagbehandeling voor kinderen met gedragsproblematiek.  Ook Romy heeft haar roeping gevonden op de naschoolse dagbehandeling en heeft hier tijdens haar opleiding tot pedagogisch medewerker mee gewerkt. 


Tonny Bastiaansen VersnelTonny is de spil van Sunrise. Zij doet alle organisatorische taken en controleert of de zorgplannen en of de onderlinge afspraken worden nagekomen. Ze doet dit op een no-nonsense manier die geen ruimte laat voor ruis. Tonny is pedagogisch opgeleid en afgestudeerd. Naast haar coördinerende taken is Tonny werkzaam bij de begeleidingstrajecten. Hierdoor staat zij dichtbij de zorgvrager.

Tonny Bastiaansen Versnel

Coördinator / begeleider

 

Ad BastiaansenAd verleent binnen Sunrise intensieve en doelgerichte hulpverlening aan jongeren/volwassenen die vanwege hun complexe problematiek niet in een instelling of thuis kunnen wonen.

Ad is goed in het aangaan en opbouwen van  een werkrelatie met de cliënt. Hij is  een man van aanpakken,  en is altijd opzoek naar mogelijkheden en oplossingen zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Hij doet dit op een positieve en respectvolle manier.

Ad Bastiaansen

Gedragstrainer / begeleider

 

Romy BastiaansenRomy is de avonturier van Sunrise en heeft altijd al een sterke band met de natuur en vooral met dieren gehad. Haar interesses gaan uit naar het gedrag van mensen en dieren en de manier waarop mensen en dieren invloed op elkaar hebben. Romy werkt doelgericht en onderzoekt het positieve effect van het gedrag van dieren op de jongeren/volwassenen in de begeleiding. Gericht op het individu. 

Romy Bastiaansen

Gedragscoach / begeleider

 


De dieren..