Crisisbegeleiding


OMschrijving

Kan ambulant of mobiel zijn en vaak combineert met crisisopvang. Er wordt gedurende 14 dagen gewerkt aan veranderingsdoelen die gefocust zijn op de crisissituatie.

  

We werken verkennend en explorerend, oplossingsgericht, ingrijpend, systeem (context) gericht, directief, kortdurend, intensief en confronterend.


14 dagen

Eerste 3 dagen dagelijks. Daarna 3 tot 5 x per week

½ tot 2 uur per gesprek

Ambulant, op locatie of opvangDoelstellingen Sunrise

 • Voorkomen dat cliënten  in crisissituaties te snel binnen een ingrijpende context of gerechtelijk circuit terecht komen.
 • De crisis benutten om veranderingsprocessen op gang te brengen.
 • Veiligheid en leefbaarheid behouden en bewaken.

Acties Sunrise

 • Veiligheid behouden en bewaken.
 • Concretiseren, opvolgen en evalueren van plan van aanpak.
 • Context betrekken/context gesprekken.
 • Oplossingsvaardigheden aanreiken.
 • Gebruik maken van specifieke technieken en methodieken.
 • Betrekken van specialistische hulp.
 • Zoeken naar en toe leiden tot gepaste vervolghulp.
 • Voeren van overdrachtsgesprekken.
 • Geleidelijk maar constructieve overgangen van crisisinterventie naar plek van herkomst of  eventuele vervolghulp.

 GEÏNTERESSEERD?

Maandag t/m vrijdag van 09:00-17:00 bereikbaar op:
06 - 57 74 39 85

Persoonlijke Telefoonnummers

Tonny: 06 57 74 39 85                                                                Ad: 06 58 96 61 00

Romy: 06 15 22 03 02


Op de pagina contact heeft u de mogelijkheid om digitaal uw vragen te stellen. Natuurlijk kunnen wij u ook op bovenstaande tijdstippen telefonisch te woord staan.