Crisishulpverlening

Wat is een crisis?

Een crisis is door de betrokkene(n) en/of zijn/hun  omgeving en/of de hulpverlener acuut beleefde tijdelijke situatie waarvan de oorzaken zowel intern als extern kunnen zijn. De situatie wordt gekenmerkt door haar onvoorspelbare karakter, de ernstige verstoring van draagkracht en draaglast bij de betrokkene(n) en zijn/haar omgeving, en het controleverlies bij zijn/haar of hun omgeving. De noodsituatie vereist volgens de betrokkene(n) en/of zijn/hun omgeving en de hulpverlener een onmiddellijk en tijdelijk ingrijpen in het hier en nu.

 

Wij zien de crisis als een keerpunt met zowel risico’s als kansen.


Kenmerken CRISISSITUATIES

Een cliënt(systeem) in crisis vertoont een emotionele reactie op een situatie die als bedreigend en onoplosbaar wordt beleefd. Een cliënt(systeem)  in crisis acht zich op dat moment niet meer in staat;

 • de problemen het hoofd te bieden
 • raakt in verwarring
 • kan niet meer helder en logisch nadenken
 • is angstig en voelt zich onveilig
 • is  geëmotioneerd, en kan gevoelens onvoldoende reguleren
 • is gespannen en niet in staat te ontspannen
 • ziet geen doeltreffende oplossingen meer
 • energie raakt op en  dreigt zichzelf te verliezen
 • er is spoedig professionele hulp nodig om zoveel mogelijk schade te voorkomen.

 

Doelstellingen Sunrise

 • Hoofddoel is het herstellen van het evenwicht: de acute problematiek is aangepakt en de spanningen zijn weer hanteerbaar voor de cliënt en zijn directe omgeving. Onlosmakelijk is het doel  is dat er een veranderingsproces bij de betrokkenen op gang komt. De crisis kan dan wel opgelost zijn maar daarom is het probleem of de oorzaken van het probleem nog niet opgelost.
 • De cliënt(systeem) kan weer (eventueel tijdelijk) verder zonder vervolghulpverlening.
 • De cliënt wordt verwezen naar effectieve doelgerichte hulpverlening om de (resterende) oorzaken van de problematiek aan te pakken (kan ook een geschikte vervolgplek zijn). 

 

Kwaliteitskenmerken

 • 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar.
 • Laagdrempelig en toegankelijk.
 • Voor iedereen in crisis.
 • Zonder voorafgaande selectie (wel goede afspraken).
 • Ambulant en mobiel.
 • Individueel en gericht op gedragsverandering.
 • Gekwalificeerd en opgeleid personeel met specifieke deskundigheid.
 • In nauw contact met de hulpverleners van oorsprong, en andere voorhanden hulpverleners, specialisten en netwerk. Dit biedt meer kansen op een snelle terugkeer, opvolging of doorstroom.
 • Systeem gericht.

 


Welke trajecten bieden wij aan?
Crisisinterventie

Onmiddellijke en kortdurende stress verlagende vorm van hulpverlening die ambulant en/of mobiel kan zijn. Crisisbegeleiding

Kan ambulant of mobiel zijn. Er wordt gedurende 14 dagen gewerkt aan veranderingsdoelen die gefocust zijn op de crisissituatie.

 

We werken verkennend en explorerend, oplossingsgericht, ingrijpend, systeem (context) gericht, directief, kortdurend, intensief en confronterend.