Terug naar school


Omschrijving

Thuis zitten is géén optie. Ieder kind heeft recht op onderwijs en een  plek waar hij/zij zich prettig, en veilig voelt om te ontwikkelen als volwaardig mens. Een integrale aanpak geeft meer inzicht in de problematiek en biedt realistische en effectievere oplossingen.


Visie

Alle betrokken partijen in stelling brengen en werken aan één concreet werkplan, met als doel terugkeer naar school. 

Missie

Kinderen/jongeren dusdanig toe te rusten zodat ze  binnen 6 maanden weer terug kunnen naar school, (werk of andere vorm van dagbesteding.)

Doelgroep

Alle kinderen die nu thuis zitten, en kans maken om met behulp van een integrale en doelgerichte aanpak weer terug kunnen naar school.INHOUD TRAJECT

Sunrise biedt thuiszitters de kans om weer terug te keren naar school. Wij doen dit aan de hand van een leer traject. 

Dit traject heeft in grote lijnen drie onderdelen: 

Werken aan jezelf

Wanneer het je lukt om grip te krijgen op je eigen gedrag heb je invloed op je omgeving en dus ook op (school) situaties. Sunrise biedt een traject dat is ontwikkeld voor kinderen/jongeren die zijn vastgelopen met zichzelf en/of hun omgeving. Het programma is er op gericht om aan de slag te gaan met je angsten en onzekerheden en soms ook leert te begrijpen dat je misschien net iets anders bent dan de ander.

Onderwijs

Sunrise heeft met het samenwerkingsverband een zorg/onderwijs model uitgedacht. In grote lijnen ziet dit model er als volgt uit.

 

Tijdens het verblijf van de jongere bij Sunrise worden momenten ingepland voor onderwijs.  Het onderwijs wordt verzorgd vanuit het samenwerkingsverband. Het zorg gedeelte is de verantwoordelijkheid van Sunrise. Om onderwijs en zorg naast elkaar te laten bestaan biedt een aantal constructieve voordelen.

Ontspanning

Omdat we op een boerderij wonen komen kinderen in een natuurlijke omgeving terecht; iets wat meestal al een positieve invloed op het kind heeft. Er lopen hier poezen en honden rond en er is een kudde paarden. Regelmatig zijn er werkzaamheden te doen zoals, mest ruimen, voeren, paarden binnenhalen, borstelen. We doen dit samen terwijl er vaak mooie gesprekken plaatsvinden en we lekker buiten bezig zijn.METHODIEKEN EN TECHNIEKEN

Onze basis methodieken zijn de competentie gerichte aanpak (Slot en Spanjaard) en de cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren (Kendall en Holten). De methoden en technieken zijn oefenvormen individueel of in groepsverband en zijn gericht op de samenhang tussen:

Cognities

Wat wij denken

Emoties

Wat wij voelen

Gedrag

Wat wij doen


HET COMPETENTIEMODEL

Dit model richt zich op het evenwicht tussen enerzijds vaardigheden, beschermende factoren en veerkracht. En anderzijds de ontbrekende vaardigheden, stressoren en de psychopathologie. het aanleren van vaardigheden.

Dit model past precies in onze filosofie er vanuit gaande dat wanneer je investeert en versterkt aan de + kant dit invloed heeft op de – kant van de weegschaal.

De cognitieve gedragstherapie:

-          is theoretisch onderbouwd

-          is gebaseerd op actieve samenwerking

-          is kortdurend

-          is objectief en gestructureerd

-          richt zich op problemen in het heden

-          simuleert zelfontdekking en experimenten

 

-          richt zich op leren door inzetten van vaardigheden


GEÏNTERESSEERD?

Maandag t/m vrijdag van 09:00-17:00 bereikbaar op:
06 - 57 74 39 85

Persoonlijke Telefoonnummers

Tonny: 06 57 74 39 85                                                                Ad: 06 58 96 61 00

Romy: 06 15 22 03 02


Op de pagina contact heeft u de mogelijkheid om digitaal uw vragen te stellen. Natuurlijk kunnen wij u ook op bovenstaande tijdstippen telefonisch te woord staan.